Aile – Boşanma Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan Türk Medeni Kanunu ve bazı özel yasalarda düzenlenen  bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenme ,boşanma, mal rejimleri,  soybağı kurulması, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yardım nafakası,aile konutu sayılabilir. Aile hukukunda en fazla karşımıza çıkan durum evlilik ve evliliği sona erdiren haller  yani boşanma davalarıdır. Boşanma ile ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanunu’nun m.161-184  maddelerinde düzenlenmiştir. Yasaya göre boşanma  sadece dava ile yani, hakimin kararı ile mümkündür.Aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar Aile Mahkemelerinde , Aile mahkemelerinin olmadığı hallerde Aile Mahkemesi  sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemelerinde görülür .

Aile hukuku konusuna giren konularda izlenecek yol, hangi konularda neler yapılması gerektiği, hangi zaman zarfında gerekli adımlarım atılması gerektiği ile ilgili konularda  herhangi bir hak kaybına uğramamak için her zaman bir uzman tarafından hukuki yardım almak en akıllıca yöntemdir.  Boşanma davaları başta olmak  üzere aile hukukunu ilgilendiren  davalarda  Ünlü Hukuk Bürosu  işinde uzman çözüm odaklı kadrosuyla size destek sunmaktadır.

Boşanma

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır.

Boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce  son defa  altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır.

Boşanma davası  yazılı yargılama usulüne tabidir. Ayrıca boşanma  davasında özellikle çekişmeli boşanma davası söz konusu olduğunda titizlikle takip edilmesi gereken süre ve yükümlülükler bulunmaktadır. Bu süreleri kaçırmamak  ve dava sürecinin daha hızlı ilerleyebilmesi adına bir uzmandan yardım almak daha sağlıklı olacaktır.

– Anlaşmalı Boşanma Davası:

-Tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tamamen uzlaşmaları durumunda söz konusudur. Boşanma konusunda tarafların manevi olarak en az zarar gördükleri dava türüdür.

-Yetkili mahkeme olarak kanunda belirtilen  eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde açılması gerekmekte ise de kesin yetki söz konusu değildir.  Tarafların anlaşarak karar verdikleri herhangi bir aile mahkemesinde de  dava açılabilir.

-Eşlerin en az 1 yıl evli kaldıktan sonra  her iki tarafında anlaşması sonucunda başvurulabilecek  bir yoldur.Taraflar bu süreyi doldurduktan sonra bir protokol hazırlayarak  hakim önünde irade açıklamalarını yaparak bu süreci hızlı bir şekilde sonlandırabilirler.

-Anlaşmalı boşanma davasında  Türk Medeni Kanunu gereğince  tarafların boşanma iradesini hakim önünde resen açıklamaları gerekmektedir. Bu davalarda avukatlar aracılığıyla irade açıklaması yapılması mümkün değildir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların boşanma konusunda anlaşamamaları durumunda  görülen boşanma davası türüdür.

Türk Medeni Kanununda  boşanmasebepleri;

1)Zina(TMK m.161)

2)Hayata kast, pek kötü muamale veya onur kırıce davranış( TMK m. 163)

3)Suç işleme  ve haysiyetsiz hayta sürme(TMK m.163)

4)Terk( TMK m.164)

5)Akıl hastalığı(TMK m.165)

6)Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK m.166)

şeklinde belirtilmiştir.

-Türk Medeni Kanununda belirtilen durumlar dışında bir sebebe dayanarak boşanma davası açılması söz konusu değildir.

-Çekişmeli boşanma davaları açılırken ve açılmış olan davaya cevap  verirken yazılacak dilekçelerde hukuki yardım alınarak hak kaybı engellenmiş olur. Çekişmeli boşanma davası süreç olarak anlaşmalı boşanma davasına  göre uzun sürmekte ve bu süre uzadıkça tarafların zaten  manevi olarak  etkilendikleri dönemi daha yorucu ve yıpratıcı geçirmelerine sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda olaylardaki ve davanın aşamalarındaki oluşabilecek olumsuz etkiyi minimum seviyede tutabilmek adına bu konuda uzman kişilerden hukuki yardım  ve destek almanızı tavsiye ederiz.