Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 23 Eylül 2012’den itibaren hukuk sistemimize yeni bir hak arama yolu olarak girmiştir. Artık Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bir iç hukuk yolu olarak başvurulabilecektir.

Hukuk büromuz Avrupa İnsan hakları mahkemesine başvuru ve dava takibi konusunda uzmanlaşmıştır.  Uluslararası nitelikteki bu mahkemeye başvurunun ön koşulu iç hukuk yollarının tüketilmesidir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz değişiklikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yeni bir iç hukuk yolu olarak öngörüldüğünden hak ihlalleri yaşanması durumunda ülkemiz mahkemelerince verilen en son kesinleşmiş kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidilmelidir.Bu süreye tatiller dahildir. Ayrıca bu sürenin hesabında adli tatil de dikkate alınmadığından başvurucu yapacakların telafisi olmayan hak kayıplarına  uğramamaları için bu sürelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için Anayasa mahkemesinin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formu kullanılmalıdır. Bu formda yaşanan hak ihlalleri ve olaylar kronolojik sıraya göre belirtilmek suretiyle  kısa ve öz şekilde yazılmalıdır. Yine kamu gücünün Anayasamızda, Avrupa insan hakları Sözleşmesinde ve diğer uluslararası mevzuatta hangi maddeleri niçin ve nasıl ihlal ettiği kısa ve öz şekilde belirtilmelidir. Başvurunun yanlış formatta, hatalı ve eksik belgelerle yapılması halinde incelenmeden reddedileceği unutulmamalıdır.

Başvurular Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde yapılabilecektir. Bu nitelikteki haklara örnek vermek gerekirse;

  • Makul sürede yargılanma hakkı – adil yargılanma hakkı
  • Mülkiyet hakkı
  • Yaşama hakkı – Kişi hürriyeti ve güvenliği
  • İşkence ve eziyet yasağı
  • Çalışma hürriyeti ve çalışma hakkı
  • Eğitim ve öğretim hakkı
  • Suç ve cezaların kanuniliği ve şahsiliği
  • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
  • Etkili başvuru hakkı gösterilebilir.