Bilişim Hukuku

Teknolojinin gelişmesi, özellikle internetin sağladığı imkânların artması ve kullanımının yaygınlaşması bilişim alanının hukukî düzenlemeler yapılarak düzenlenmesi gereğini doğurmuştur.

Bilişim hukuku, bilişim sistemleri aracılığı ile bilginin toplanması, işlenmesi saklanması, nakledilmesi sırasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözebilmek amacıyla ortaya çıkan bir hukuk dalıdır.

İnternetin kişisel iletişim aracı olarak kullanılması, internet üzerinden yayıncılık yapılması, fikri hakların, kişilik haklarının korunması gereğini doğurmuş belli kuruluşlar oluşturularak, yeni suç tipleri yaratılarak bu alanda ortaya çıkabilecek ihtilaflara çözüm yolları aranmıştır. Ayrıca daha kolay hizmet sunulabilmesi daha masrafsız olması nedeniyle ticarî hayat ve devlet hizmetleri de bu mecraya taşınmış bu alanın kapsamı gün geçtikçe genişlemiştir. Bu genişlemeyle paralel olarak da hukuki korumalar sağlanmaya çalışılmıştır. Hukuk büromuz bu gelişmeleri takip etmekte ilgili hukukî korumalardan faydalanılabilinmesi için hizmetler sunmaktadır.

Hukuk büromuzda;

  1. İnternet sitesi kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
  2. İnternet siteleri hakkında hukukî danışmanlık hizmetinin sunulması
  3. İnternet üzerinden yayınlanan itibar zedeleyici içeriklerin yayından kaldırılması
  4. Hak ihlali doğuran internet yayınları ve içeriklere karşı hukukî yollara başvurulması
  5. İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit, şantaj suçları hakkında yasal işlem yapılması
  6. İnternet vasıtasıyla yapılan kredi kartı ve internet bankacılığı dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemlerin alınması, hukuka aykırılık halinde gerekli işlemlerin başlatılması
  7. Kişisel iletişim abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması
  8. Elektronik ticarette tüketicinin korunması
  9. İnternet üzerinden yapılan haksız rekabetin önlenmesi
  10. İnternet vasıtasıyla işlenebilecek tüm suçlar hakkında cezai ve hukuki prosedürlerin takibinin yapılmasına yönelik hukukî yardımlar sağlanmaktadır.