Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturması aşamasından itibaren; tüm ceza davalarının mahkeme, istinaf, temyiz aşamaları ve hükmün kesinleşmesi, infaz rejimi de dahil olmak üzere her aşamada takibini sağlamaktayız.

Şikayetçi olmak istediğiniz durumlarda, suç duyurusunda bulunma, ceza soruşturması başlatılması, müşteki-katılan vekili olarak davaların takibi konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca ceza davası sonunda yargılama konusu meseleye ilişkin hak kayıplarının önlenmesi, telafi edilmesi bakımından hak etmiş olduğunuz tazminat haklarınıza kavuşabilmeniz için de tazminat davaları açmakta ve takibini sağlamaktayız.

Ceza yargılaması dikkat ve özen gerektiren bir alandır. Birçok değişkenin olduğu ve her ihtimalin farklı sonuçlar doğurduğu ceza yargılamasında avukatla temsil hayati önem taşımaktadır.

  1. Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri
  2. Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikâyetçi ya da şüphelilerin temsili
  3. Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma
  4. Şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi
  5. Şüpheli ya da sanık müdafii olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım, tutukluluğa itiraz
  6. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru işlemleri