Hizmetler

Hukuk Büromuz, müvekkillerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, en hızlı ve tatminkar çözümleri, mesleğin onur ve haysiyetiyle bağdaşacak şekilde sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip olması, sır saklama yükümlülüğü, her türlü hukuki mesele va anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacını güden çalışma politikamız, Avukatlık Kanunu’nun genel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Hukuk Büromuzda, danışman avukatlarımızla birlikte, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir.Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkanı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir.

Gelen dosyaların değerlendirilmesi, ofis içi toplantılarla da yapıldıktan sonra uzmanlık alanına göre ilgili avukata tevdi edilir. İlgili avukatlarımız tarafından gerektiğinde müvekkillerle de temasa geçmek suretiyle en hızlı çözüm yolu uygulamaya konulur. Avukatlarımız bu noktada işin başından itibaren tüm süreç boyunca müvekkilleri de bilgilendirmek kaydıyla dosya işlemlerini yürütmektedir.

Hukuk Bürosumuz, avukatlık ücretini , işin niteliğini, İzmir Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesini ve avukatlık mesleğinin genel prensiplerini dikkate alarak belirlemektedir. Bu kapsamda, özellikle tüzel kişilerle olan ilişkilerde, avukatlık ücret sözleşmesi düzenleyerek danışmanlık ücretinin aylık ya da yıllık olarak ödenebilmesi imkanını sunabilmektedir. Yine hukuki yardımın konusuna göre saat bazında hesaplanacak danışmanlık veya hukuki hizmet ücreti belirlenebilmektedir.

Sürekli danışmanlık tarzında olmayan müstakil davalarda, davanın konusuna göre belirlenecek vekalet ücretinin belirli bir bölümü işin başında talep edilmekte, davanın seyrine ve sonucuna göre yine önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olmak kaydıyla geri kalan ücretin tahsili yapılmaktadır.

Konusu icra takibi gerektiren dosyalarla ilgili olarak müvekkil ile asıl alacak üzerinden belirlenecek oran üzerinden yapılacak anlaşmaya göre ve masraflar müvekkil tarafından karşılanmak kaydıyla işe başlanmaktadır. Dosyaların tamamlanması ve olumlu neticeye ulaşılması halinde, önceden yapılmış ve üzerinde anlaşmaya varılmış belirli bir yüzde üzerinden vekalet ücreti tespit edilmektedir.

Uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkların çözümünde ise yurtdışında bulunan partner ofislerimizin de katılımıyla, sorunlara zamanında ve ilk elden müdahale imkanı yaratılarak zaman kaybının ve extra masrafların önüne geçilebilmektedir.

Ayrıca gerekli olan durumlarda avukatlarımız dışında yine konusunda uzman mali müşavirler, akademisyenler ve tercüme ofisleriyle de bağlantılı çalışmalarımız sayesinde, her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmetin ulaştırılmasını hedeflemekteyiz.