DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI

              448 sayılı Damga Vergisi Kanunu,  492 sayılı Harçlar Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bu kanunlara ait yayınlanan genel tebliğlerde, hangi faaliyetlerin harç, damga vergisi ve karar pulu bedelinden muaf ve istisna kapsamında olduğu belirlenmiştir.

              05.12.2018 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 Seri Nolu DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ ve bu konuda yayımlanan önceki genel tebliğler ile de uygulamada birliktelik sağlanmıştır.

              Anılan Tebliğin ilgili bölümünde döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu açıklanmış olup bu faaliyetlerde bulunan üstlenicilerin, ödemiş oldukları harç, damga vergisi ve karar pulu bedelinin istisna ve muafiyet kapsamında olduğundan ret ve iadesi gerektiği hükümlerine açık olarak yer verilmiştir.
              Döviz kazandırıcı faaliyet, en kapsamlı tanımıyla karşılığında ulusal ekonomiye döviz girişi olan faaliyetleri işaret etmektedir. İhracat işlemleri en önemli döviz kazandırıcı faaliyet olarak karşımıza çıkar. Bu işlemler dışında da döviz kazandırıcı faaliyetler bulunmaktadır. Bu haliyle de bir önceki paragrafta bahsettiğimiz muafiyetler bakımından ihracatçı firmaların ayrıca dikkatli olmaları gerekmektedir.

GÜNCEL MAKALELER

İzmir Avukat Ünlü Hukuk Bürosu