MAKALELER

KENTSEL DÖNÜŞÜM -3

Riskli Alan Tespitinin İptali İçin Dava Açılması Riskli Alan tespiti idari bir işlem olması nedeniyle, iptali istemiyle açılacak olan davalarda idari yargı Mercileri yetkili ve görevli yargı yeri olacaktır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1-a maddesi uyarınca Riskli alan tespit kararı Cumhurbaşkanı kararı olması nedeniyle iptali istemiyle açılacak olan davalarda yetkili

DEVAMINI OKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM-2

Riskli Alan Tespit Usulü Riskli alan belirlenmesi için alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte bakanlık veya idareye başvuruda bulunabilir. Önceki makalede belirttiğimiz idareler de riskli alan belirlenmesi için riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve

DEVAMINI OKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM-1

İnsanoğlu soğuk, sıcak, yağmur, rüzgar gibi doğa olaylarından ve kendi hemcinsi olan insanlardan ve tehlikeli canlılardan korunmak için ilk çağlardan bu yana barınmaya ihtiyaç duymuştur. Barınma kelime anlamı olarak da doğanın etkilerinden korunmak amacıyla kapalı bir yerde olmak anlamına gelmektedir. Yerleşik yaşamın yaygınlaşmasıyla birlikte barınma ihtiyacı, ihtiyaç olmasının akabinde bir

DEVAMINI OKU

Göçmenlerin mutlaka bilmesi gerekenler

Günümüzde uluslararası bir konumda yer alan göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda kendini göstermektedir. Göç sorunlarını etkin bir şekilde çözümlemek amacıyla  yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur.

DEVAMINI OKU

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Genel Olarak; Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerine dair düzenlemeler genel olarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda düzenlenmiştir. Daha önce 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda söz konusu düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak, 6735 sayılı Kanunun 26. maddesi

DEVAMINI OKU

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Genel Olarak; Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerine dair düzenlemeler genel olarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda düzenlenmiştir. Daha önce 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda söz konusu düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak, 6735 sayılı Kanunun 26. maddesi

DEVAMINI OKU