Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek olan yeni Ticaret Kanunu ile ticari hayatı kökten değiştirecek yeni düzenlemeler yürürlüğe girecektir.Yeni kanuna uyum sürecinde ofisimiz müvekkillerini en kapsamlı şekilde bilgilendirmektedir.

  • Franchising, Ariyet, Tek Satıcılık, Bayilik, Acentelik, Ortaklık, Satın alma ve Satım Sözleşmeleri
  • Sermaye artırımı ve azaltımı başvuruları
  • Şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin işlemler
  • Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
  • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tasfiye ve iflas
  • Resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
  • İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen ticarete ilişkin uyuşmazlıklar
  • Kıymetli evrak(çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar